Uitnodiging plechtige herdenking oorlogsslachtoffers

Beste inwoner van Wanzele,

Bij deze nodigen wij u van harte uit op onze jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers, op woensdag 11 november eerstkomend. Het volledig programma van de plechtigheid en het daaropvolgend banket vindt u op “uitnodiging“, iedereen van harte welkom!

Ook 97 jaar na de Wapenstilstand van WO I en 70 jaar na het einde van WO II blijft de oorlogsherinnering brandend actueel, denken we maar aan de gewapende conflicten in Syrië, Irak of Oekraïne en aan de vluchtelingencrisis bij ons die er het gevolg van is.

Op 11 november zullen we na een moment van rouw, bezinning en herdenking in de kerk en aan het monument opnieuw met gelijkgezinden samenzitten voor een eetmaal in onze vertrouwde zaal met de zeer toepasselijke naam van “Hoop in de Toekomst”. We hebben een nieuwe tafelhouder moeten aanspreken , maar het menu is als vanouds voortreffelijk en de prijs blijft bijzonder scherp.

Onze vereniging wil bij de schoolgaande jeugd van onze gemeentes bijdragen aan de herinneringseducatie. Onze bestuursleden Daniël en Nelly zijn afgelopen lente meegegaan naar de oorlogsgebieden in de Westhoek als gids op de schooluitstap van de basisscholen in Wanzele en Smetlede.   Begin dit schooljaar werd het project “Ik was 10 in 40” opgestart : twee ooggetuigen brachten voor onze klassen een beklijvend verhaal over hoe W0 II hun jeugd en hun hele verder leven heeft getekend. Op 11 november opent daaromtrent een tentoonstelling in de kerk van Wanzele…

De komende jaren willen we verder ijveren voor het behoud en de opfrissing van de oorlogsmonumenten en –graven in al onze deelgemeentes. De plannen rond het monument in Lede zelf, de herinrichting van het kerkhof vragen onze permanente  aandacht.
Uw aanwezigheid op 11 november bij de herdenking en/of het eetmaal betekent voor ons bestuur een aanmoediging om voort te gaan op de ingeslagen weg.

De 11.11.vriendenkring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *